Tematyka

 • Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnościami
 • Diagnostyka funkcjonalna w fizjoterapii
 • Fizjoterapia w wieku senioralnym
 • Fizjoterapia na każdym etapie leczenia onkologicznego
 • Fizjoterapia wieku rozwojowego
 • Fizjoterapia pulmonologiczna i kardiologiczna
 • Fizjoterapia stomatognatyczna
 • Fizjoterapia urologiczna i ginekologiczna
 • Fizjoterapia uzdrowiskowa
 • Fizjoterapia w leczeniu trudno gojących się ran oraz obrzęków
 • Fizjoterapia w ortopedii i traumatologii
 • Fizjoterapia w sporcie, doping a zdrowie sportowca
 • Inżynieria biomedyczna w rozwoju fizjoterapii
 • Miejsce fizjoterapii w badaniach naukowych
 • Odnowa biologiczna i recovery w sporcie
 • Psychologiczne aspekty fizjoterapii – fizjoterapia vs psychoterapia
 • Specyfika fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii
 • Ultrasonografia i elastografia ultrasonograficzna w fizjoterapii
 • Zagrożenia cywilizacyjne – przyczyny, konsekwencje, fizjoprofilaktyka i fizjoterapia u dzieci i młodzieży
 • Varia
 • Sesja studentów
 • Sesja „specjalizantów”
 • Sesja plakatowa