Przesyłanie prac

Termin nadsyłania prac – 30 września 2024 r. O przyjęciu pracy decyduje Komitet Naukowy. Zamknięcie przyjęć prac do poszczególnych sesji może zostać zakończony przed dn. 30 września 2024 r. (§3, pkt 6-9 Regulaminu).

Contact Us
First
Last