Komitety

Przewodniczący Konferencji

Prof. dr hab. Andrzej Myśliwiec


Komitet Naukowy

Przewodniczący

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Śliwiński

Wiceprzewodniczący

dr hab. Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka

dr hab. Jan Szczegielniak

Członkowie

prof. dr hab. Małgorzata Bała

prof. dr hab. Jacek Lewandowski

prof. dr hab. Paweł Linek

prof dr hab. inż. Robert Michnik

prof. dr hab. Bartosz Molik

prof. dr hab. Andrzej Myśliwiec

prof. dr hab. inż. Ewa Piętka

prof. dr hab. Krystyna Rożek-Piechura

prof. dr hab. Anna Skrzek

prof. dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha

prof. dr hab. Jakub Taradaj

prof. dr hab. Marek Woźniewski

prof. dr hab. Marek Żak

dr hab. Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka

dr hab. Dariusz Czaprowski

dr hab. Małgorzata Domagalska-Szopa

dr hab. Mariusz Drużbicki

dr hab. Ewa Gajewska 

dr hab. Monika Grygorowicz

dr hab. Magdalena Hagner-Derengowska 

dr hab. Danuta Lietz-Kijak

dr hab. Dawid Łochyński

dr hab. Piotr Kocur

dr hab. Joanna Kostka

dr hab. Jolanta Marszałek

dr hab. Sławomir Marszałek

dr hab. Marta Nowacka-Chmielewska

dr hab. Zbigniew Nowak

dr hab. Teresa Pop

dr hab. Andrzej Szopa

dr hab. Marzena Wiernicka 

dr hab. Magdalena Wilk – Frańczuk 

dr hab. Maciej Płaszewski

dr Katarzyna Bogacz

dr Ewa Górna

dr Sławomir Jandziś 

dr Ewa Kamińska

dr Marek Kiljański 

dr Edyta Krajczy

dr Jacek Łuniewski

dr Tomasz Maicki

dr Grzegorz Mańko

dr Dariusz Milko

dr Jakub Oberbek

dr Patrycja Rąglewska

dr Mateusz W. Romanowski 

dr Michał Starczewski

dr Renata Szczepaniak 

dr Marcin Szczepanik

dr Rafał Trąbka

dr Marek Wiecheć

dr Arkadiusz Żurawski


Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca

Dr hab. Marzena Wiernicka

Wiceprzewodnicząca

dr Renata Szczepaniak

Członkowie

dr Ewa Kamińska

dr Marcin Szczepanik

dr Marta Flis-Masłowska

mgr Danuta Smoląg

mgr Katarzyna Placek

mgr Marcin Trębowicz

mgr Katarzyna Syrewicz

mgr Monika Zatorska-Berner

mgr Kacper Kamyszek

kierownik biura – Dariusz Jasiński